UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3477  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa (24. 9. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blind1 3789  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou (24. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3480  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (24. 9. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blind1 3108  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii (24. 9. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3791  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského programu (24. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3957  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, IV. časť (24. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3045  Kontrolný deň v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v prvom roku prípravy (24. 9. 2018 - 24. 9. 2018)
viac... 
blind 3159  Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (IX. sústredenie) (24. 9. 2018 - 26. 9. 2018)
viac... 
blind1 3560  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (24. 9. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020