UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1007  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore akupunktúra C, 1. časť (22. 9. 2017 - 24. 9. 2017)
viac... 
blind1 1320  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v piatom roku prípravy (22. 9. 2017 - 22. 9. 2017)
viac... 
blind1 1658  Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v piatom roku prípravy (22. 9. 2017 - 22. 9. 2017)
viac... 
blind1 1641  Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v prvom roku prípravy (22. 9. 2017 - 22. 9. 2017)
viac... 
blind1 1642  Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v druhom roku prípravy (22. 9. 2017 - 22. 9. 2017)
viac... 
blind1 1643  Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v treťom roku prípravy (22. 9. 2017 - 22. 9. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.05.2019