KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
Oznamy AS FVZ  
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1341  Tematický kurz - hepatológia v ambulancii všeobecného lekára (21. 9. 2017 - 21. 9. 2017)
viac... 
blind1 1874  Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike v prvom roku prípravy (21. 9. 2017 - 21. 9. 2017)
viac... 
blind1 1875  Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike v druhom roku prípravy (21. 9. 2017 - 21. 9. 2017)
viac... 
blind1 1318  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v treťom roku prípravy (21. 9. 2017 - 21. 9. 2017)
viac... 
blind1 1319  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v štvrtom roku prípravy (21. 9. 2017 - 21. 9. 2017)
viac... 
blind1 1708  Kontrolný deň v špecializačnom odbore endokrinológia v štvrtom roku prípravy (21. 9. 2017 - 21. 9. 2017)
viac... 
blind1 1657  Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v štvrtom roku prípravy (21. 9. 2017 - 21. 9. 2017)
viac... 
blind1 1395  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v druhom roku prípravy (21. 9. 2017 - 22. 9. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2019