UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1326  Kontrolný deň v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v prvom roku prípravy (20. 9. 2017 - 20. 9. 2017)
viac... 
blind1 1330  Kontrolný deň v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v prvom roku prípravy v rámci rezidentského programu (20. 9. 2017 - 20. 9. 2017)
viac... 
blind1 1340  Tematický kurz - otravy v ambulancii všeobecného lekára (20. 9. 2017 - 20. 9. 2017)
viac... 
blind1 1316  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v prvom roku prípravy (20. 9. 2017 - 20. 9. 2017)
viac... 
blind1 1656  Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v treťom roku prípravy (20. 9. 2017 - 20. 9. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0