KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1339  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1944  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1945  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1946  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1947  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v štvrtom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1948  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v piatom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1655  Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v druhom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0