KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1299  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1300  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií v rámci rezidentského štúdia (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1807  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1808  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1809  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatria v druhom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(18.09.2019 - 19.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatria v druhom roku prípravy
(18.09.2019 - 19.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v štvrtom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v piatom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v prvom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v druhom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v treťom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Školiace miesto - aktuálne princípy detskej chirurgie
(18.09.2019)
viac... 
Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií
(18.09.2019)
viac... 
Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií v rámci rezidentského štúdia
(18.09.2019)
viac... 
Tematický kurz - pokroky v tropickej medicíne
(18.09.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(18.09.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(02.09.2019 - 30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(09.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(09.09.2019 - 08.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 1. časť
(16.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto v miniinvazívnej chirurgii
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, IV. časť
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(16.09.2019 - 06.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto - regionálna anestézia
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(16.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(16.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka v druhom roku prípravy
(16.09.2019 - 19.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(16.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Master of Public Health - 1. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.09.2019