KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

Slávnostné otvorenie akademického roku 2019-2020 (18. 9. 2019)
Na otvorení AR sme privítali ministerku zdravotníctva SR doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR JUDr. Ing. Jozefa Ráža, prof. MUDr. Petra. Šimka, CSc., rektora SZU, členov vedenia univerzity, členov vedenia jednotlivých fakúlt, ako aj študentov univerzity
viac... 

OZNAMY:
blind1 1299  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1300  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií v rámci rezidentského štúdia (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1807  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1808  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1809  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 
blind1 1414  Školiace miesto - aktuálne princípy detskej chirurgie (18. 9. 2019 - 18. 9. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatria v druhom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(18.09.2019 - 19.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatria v druhom roku prípravy
(18.09.2019 - 19.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v štvrtom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v piatom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v prvom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v druhom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v treťom roku prípravy
(18.09.2019)
viac... 
Školiace miesto - aktuálne princípy detskej chirurgie
(18.09.2019)
viac... 
Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií
(18.09.2019)
viac... 
Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií v rámci rezidentského štúdia
(18.09.2019)
viac... 
Tematický kurz - pokroky v tropickej medicíne
(18.09.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(18.09.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(02.09.2019 - 30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(09.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(09.09.2019 - 08.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 1. časť
(16.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto v miniinvazívnej chirurgii
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, IV. časť
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(16.09.2019 - 06.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto - regionálna anestézia
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(16.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(16.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka v druhom roku prípravy
(16.09.2019 - 19.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(16.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
Master of Public Health - 1. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(16.09.2019 - 20.09.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.02.2020