UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3306  Tematický kurz - hepatológia v ambulancii všeobecného lekára (18. 9. 2018 - 18. 9. 2018)
viac... 
blind1 3307  Kurz špecializačného štúdia - hepatológia v ambulancii všeobecného lekára v rámci rezidentského programu (18. 9. 2018 - 18. 9. 2018)
viac... 
blindSpráva o činnosti AS FOaZOŠ 2017-2018 (18. 9. 2018 - 18. 9. 2018)
viac... 
blind1 3590  Kontrolný deň v špecializačnom odbore endokrinológia v treťom roku prípravy (18. 9. 2018 - 18. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020