KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1272  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v treťom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1273  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v štvrtom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1274  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v piatom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1352  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v druhom roku prípravy (12. 9. 2019 - 13. 9. 2019)
viac... 
blind1 1393  Kontrolný deň v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve v druhom roku prípravy (12. 9. 2019 - 13. 9. 2019)
viac... 
blind1 1723  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v štvrtom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1721  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v treťom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1719  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v druhom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1690  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v šiestom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1688  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v piatom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1686  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v štvrtom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1684  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v treťom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1682  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v druhom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1680  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v prvom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 
blind1 1725  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v piatom roku prípravy (12. 9. 2019 - 12. 9. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v piatom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v štvrtom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v treťom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v druhom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v prvom roku prípravy - zrusena VA
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v šiestom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v štvrtom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v piatom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v treťom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v prvom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v druhom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore endokrinológia v druhom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hepatológia v druhom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v druhom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve v druhom roku prípravy
(12.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína v druhom roku prípravy
(12.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v druhom roku prípravy
(12.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v štvrtom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v piatom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v treťom roku prípravy
(12.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v histopatológii kože
(12.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(02.09.2019 - 30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(02.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(09.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(09.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(09.09.2019 - 08.11.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo - úvodný
(09.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Školiace miesto v chirurgii prsníkov
(09.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Školiace miesto v onkodermatológii
(09.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II.
(02.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(02.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.02.2020