UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3795  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (10. 9. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blind1 3797  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského programu (10. 9. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 10.9.2018 (10. 9. 2018 - 10. 9. 2018)
viac... 
blind1 4223  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka v druhom roku prípravy (10. 9. 2018 - 14. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020