UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3720  Školiace miesto - súčasné trendy v diagnostike a liečbe pľúcnej hypertenzie (3. 6. 2019 - 5. 6. 2019)
viac... 
blind1 3360  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blind1 3420  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína (3. 6. 2019 - 12. 7. 2019)
viac... 
blind1 3432  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (3. 6. 2019 - 14. 6. 2019)
viac... 
blind1 3962  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, III. časť (3. 6. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blind1 4317  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blind1 3621  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická farmácia v druhom roku prípravy - zrusena VA
(03.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, III. časť
(03.06.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto - fluoroangiografia pri rôznych ochoreniach sietnice
(03.06.2019 - 05.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(03.06.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v skríningovom vyšetrení katarakty u novorodencov
(03.06.2019)
viac... 
Školiace miesto - súčasné trendy v diagnostike a liečbe pľúcnej hypertenzie
(03.06.2019 - 05.06.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(03.06.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia - zrusena VA
(03.06.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(03.06.2019 - 14.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(03.06.2019 - 12.07.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(03.06.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu
(03.06.2019 - 04.06.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(03.06.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka v prvom roku prípravy
(03.06.2019 - 06.06.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(03.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii - zrusena VA
(03.06.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Tematický kurz - hippoterapia I.časť - zrusena VA
(03.06.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravie pri práci
(03.06.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Diskusné sústredenie v epidemiológii infekčných chorôb - zrusena VA
(03.06.2019 - 04.06.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.02.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(01.04.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.04.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.04.2019 - 19.07.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(08.04.2019 - 14.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(29.04.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(29.04.2019 - 16.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(29.04.2019 - 16.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(29.04.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(06.05.2019 - 14.06.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(06.05.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(06.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia III.
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(13.05.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(13.05.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(20.05.2019 - 14.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(20.05.2019 - 12.07.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v neonatálnej intenzívnej starostlivosti
(27.05.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(27.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína
(27.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy
(27.05.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(27.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - II. sústredenie
(27.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.08.2019