UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3720  Školiace miesto - súčasné trendy v diagnostike a liečbe pľúcnej hypertenzie (3. 6. 2019 - 5. 6. 2019)
viac... 
blind1 3360  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blind1 3420  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína (3. 6. 2019 - 12. 7. 2019)
viac... 
blind1 3432  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (3. 6. 2019 - 14. 6. 2019)
viac... 
blind1 3962  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, III. časť (3. 6. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blind1 4317  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blind1 3621  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020