UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4156  Kurz špecializačného štúdia - nácvik techník komunikácie (27. 5. 2019 - 29. 5. 2019)
viac... 
blind1 3194  Seminár v posudkovom lekárstve (27. 5. 2019 - 28. 5. 2019)
viac... 
blind1 3232  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy (27. 5. 2019 - 21. 6. 2019)
viac... 
blind1 3403  Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína (27. 5. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blind1 3898  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (27. 5. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind1 3487  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (27. 5. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blind1 4305  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (27. 5. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blind1 3441  Kontrolný deň v špecializačnom odbore chirurgia v prvom roku prípravy (27. 5. 2019 - 27. 5. 2019)
viac... 
blind2 3012  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - II. sústredenie (27. 5. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020