SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1224  Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v druhom roku prípravy (22. 5. 2018 - 22. 5. 2018)
viac... 
blind1 1223  Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v prvom roku prípravy (22. 5. 2018 - 22. 5. 2018)
viac... 
blind1 1225  Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v treťom roku prípravy (22. 5. 2018 - 22. 5. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2019