UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1510  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd) (18. 5. 2020 - 29. 5. 2020)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v treťom roku prípravy
(18.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v druhom roku prípravy
(18.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v prvom roku prípravy
(18.05.2020)
viac... 
Kurz - nácvik techník komunikácie
(18.05.2020 - 20.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárska genetika v prvom roku prípravy
(18.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii (3. časť)
(18.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(18.05.2020 - 12.06.2020)
viac... 
Školiace miesto v elektromyografii - doplňujúce
(18.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto - brušná miniinvazívna chirurgia
(18.05.2020 - 20.05.2020)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore rádiológia v prvom roku prípravy
(18.05.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v onkologickej farmácii
(18.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
(18.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(18.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(18.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti ortoptika a pleoptika
(18.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(18.05.2020)
viac... 
Tematický kurz - ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
(18.05.2020 - 19.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove
(18.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove
(18.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(04.11.2019 - 16.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.02.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(03.02.2020 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(03.02.2020 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.03.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - záverečné
(30.03.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.04.2020 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(06.04.2020 - 30.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(06.04.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(27.04.2020 - 19.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pred špecializačnou skúškou
(27.04.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(27.04.2020 - 14.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(27.04.2020 - 14.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(27.04.2020 - 24.06.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(04.05.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(04.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(04.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína pred špecializačnou skúškou
(04.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(04.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.05.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie
(04.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia v treťom roku prípravy
(04.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(06.05.2020 - 14.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárska genetika v štvrtom roku prípravy
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou
(11.05.2020 - 12.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia III.
(11.05.2020 - 05.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(11.05.2020 - 24.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(11.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia pred špecializačnou skúškou
(11.05.2020 - 05.06.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(11.05.2020 - 19.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(11.05.2020 - 19.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2020 - 27.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(11.05.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(02.03.2020 - 29.05.2020)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020