SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1589  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (5. 3. 2018 - 9. 3. 2018)
viac... 
blind1 1401  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (5. 3. 2018 - 6. 4. 2018)
viac... 
blind1 1457  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (5. 3. 2018 - 16. 3. 2018)
viac... 
blind1 1423  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia (5. 3. 2018 - 16. 3. 2018)
viac... 
blind1 1929  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (5. 3. 2018 - 29. 3. 2018)
viac... 
blind1 2015  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, II.časť (5. 3. 2018 - 9. 3. 2018)
viac... 
blind1 2171  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (5. 3. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 1762  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (5. 3. 2018 - 16. 3. 2018)
viac... 
blind1 1193  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (5. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 
blind1 1737  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (5. 3. 2018 - 29. 3. 2018)
viac... 
blind1 2158  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo (5. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019