SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1590  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (19. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 
blind1 1552  Školiace miesto v elektroencefalografii - základné (19. 3. 2018 - 29. 3. 2018)
viac... 
blind1 1927  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou (19. 3. 2018 - 11. 5. 2018)
viac... 
blind1 1066  Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v prvom roku prípravy (19. 3. 2018 - 20. 3. 2018)
viac... 
blind1 1923  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (19. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 
blind1 1889  Školiace miesto v bronchológii (19. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 
blind1 1871  Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej cytogenetike (19. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 
blind1 2134  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (19. 3. 2018 - 21. 3. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019