UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz - meridiánové cvičenia v teórii a v praxi
(14.03.2020)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(04.11.2019 - 16.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.01.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.01.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(03.02.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.02.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(03.02.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(03.02.2020 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(03.02.2020 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.02.2020 - 30.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(10.02.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(10.02.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou
(24.02.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(24.02.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(24.02.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(24.02.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(02.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci
(02.03.2020 - 30.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.03.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(02.03.2020 - 09.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(02.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(02.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(02.03.2020 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(02.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii v druhom roku prípravy
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii pred špecializačnou skúškou
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(09.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(09.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(09.03.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(09.03.2020 - 20.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore epidemiológia - zrusena VA
(09.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(02.03.2020 - 29.05.2020)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020