SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1675  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (12. 3. 2018 - 6. 4. 2018)
viac... 
blind1 1337  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského programu (12. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 
blind1 1549  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou (12. 3. 2018 - 6. 4. 2018)
viac... 
blind1 1443  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína (12. 3. 2018 - 29. 6. 2018)
viac... 
blind1 1405  Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína (12. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 
blind1 1431  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (12. 3. 2018 - 23. 3. 2018)
viac... 
blind1 2011  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou (12. 3. 2018 - 20. 4. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019