SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blindVyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (1. 3. 2018 - 18. 4. 2018)
viac... 
blind1 1750  Tematický kurz - neurologické ochorenia a ochorenia zmyslových orgánov v starobe (1. 3. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 2229  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (1. 3. 2018 - 1. 3. 2018)
viac... 
blindInauguračné konanie: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc. (1. 3. 2018 - 31. 12. 2032)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019