UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 
blindDohoda o spolupráci medzi SZU a Univerzitou Al – QUDS (25. 2. 2019)
Obsahom dohody o akademickej spolupráci medzi univerzitami je podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu.
viac... 

OZNAMY:
blind1 4161  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (25. 2. 2019 - 26. 2. 2019)
viac... 
blind1 4164  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (25. 2. 2019 - 26. 2. 2019)
viac... 
blind1 4167  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (25. 2. 2019 - 26. 2. 2019)
viac... 
blind1 3317  Tematický kurz - liečba funkčných porúch pohybového systému (25. 2. 2019 - 26. 2. 2019)
viac... 
blind1 3318  Tematický kurz - liečba funkčných porúch pohybového systému v rámci rezidentského programu (25. 2. 2019 - 26. 2. 2019)
viac... 
blind1 3711  Školiace miesto špecializačného štúdia - trvalá a dočasná kardiostimulácia (25. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind2 3034  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch (25. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind2 3118  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (25. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind2 3023 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (25. 2. 2019 - 8. 3. 2019)
viac... 
blind1 3415  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (25. 2. 2019 - 8. 3. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.11.2019