UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3530  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou (11. 2. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind1 3498  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (11. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind1 3422  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína (11. 2. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind2 3122  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (11. 2. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind2 3026  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (11. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind2 3069  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (11. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind2 3090  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii (11. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind1 3594  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia II. (11. 2. 2019 - 8. 3. 2019)
viac... 
blind1 3459  Školiace miesto - brušná miniinvazívna chirurgia (11. 2. 2019 - 13. 2. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020