UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1925  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1645  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)   (8. 1. 2018 - 26. 1. 2018)
viac... 
blind1 1674  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1964  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 2014  Školiace miesto špecializačného štúdia v psychoterapii - teória a supervízia, I. časť (8. 1. 2018 - 12. 1. 2018)
viac... 
blind1 1844  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (8. 1. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 1197  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1829  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (8. 1. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 2217  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (8. 1. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 2214  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia (8. 1. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1864  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia (8. 1. 2018 - 29. 3. 2018)
viac... 
blind1 1272  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (8. 1. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 1239  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo (8. 1. 2018 - 19. 1. 2018)
viac... 
blind1 1576  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou (8. 1. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 1647  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť ( inovačné ) (8. 1. 2018 - 26. 1. 2018)
viac... 
blind1 1710  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia I. (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1519  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (8. 1. 2018 - 19. 1. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2019