UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1925  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1645  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)   (8. 1. 2018 - 26. 1. 2018)
viac... 
blind1 1674  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1964  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 2014  Školiace miesto špecializačného štúdia v psychoterapii - teória a supervízia, I. časť (8. 1. 2018 - 12. 1. 2018)
viac... 
blind1 1844  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (8. 1. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 1197  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1829  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (8. 1. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 2217  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (8. 1. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 2214  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia (8. 1. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1864  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia (8. 1. 2018 - 29. 3. 2018)
viac... 
blind1 1272  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (8. 1. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 1239  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo (8. 1. 2018 - 19. 1. 2018)
viac... 
blind1 1519  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (8. 1. 2018 - 19. 1. 2018)
viac... 
blind1 1576  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou (8. 1. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 1647  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť ( inovačné ) (8. 1. 2018 - 26. 1. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v psychoterapii - teória a supervízia, I. časť
(08.01.2018 - 12.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(08.01.2018 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 27.04.2018)
viac... 
Školiace miesto - transezofágová echokardiografia
(08.01.2018 - 12.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 27.04.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia I.
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(08.01.2018 - 16.03.2018)
viac... 
Školiace miesto - liečba bolesti
(08.01.2018 - 12.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(08.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(08.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(08.01.2018 - 12.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(08.01.2018 - 19.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 09.03.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii
(08.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 16.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(08.01.2018 - 19.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(08.01.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(08.01.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(08.01.2018 - 19.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(08.01.2018 - 19.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(08.01.2018 - 19.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(08.01.2018 - 19.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(08.01.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(08.01.2018 - 12.01.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(08.01.2018 - 12.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(08.01.2018 - 19.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - IV. sústredenie
(08.01.2018 - 19.01.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.01.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.01.2018 - 29.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.01.2018 - 29.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.01.2018 - 29.01.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0