UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1180  Kontrolný deň v špecializačnom odbore liečebná pedagogika v treťom roku prípravy (31. 1. 2018 - 31. 1. 2018)
viac... 
blind1 1327  Kontrolný deň v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v prvom roku prípravy (31. 1. 2018 - 31. 1. 2018)
viac... 
blind1 1331  Kontrolný deň v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v prvom roku prípravy v rámci rezidentského programu (31. 1. 2018 - 31. 1. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2019