UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1544  Kontrolný deň v špecializačnom odbore neurológia v štvrtom roku prípravy (25. 1. 2018 - 25. 1. 2018)
viac... 
blind1 2050  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (25. 1. 2018 - 25. 1. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(25.01.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia Konzultačný deň Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny
(25.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore neurológia v štvrtom roku prípravy
(25.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v treťom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v druhom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v prvom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v treťom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v prvom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v druhom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v treťom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v druhom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v prvom roku prípravy
(25.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore akupunktúra v treťom roku prípravy
(25.01.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|laboratórny diagnostik|príprava na výkon práce v zdravotníctve
(25.01.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.01.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.01.2018 - 29.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.01.2018 - 29.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.01.2018 - 29.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(08.01.2018 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 27.04.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 27.04.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia I.
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(08.01.2018 - 16.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(08.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(08.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 09.03.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii
(08.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 16.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(08.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(08.01.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia
(15.01.2018 - 09.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(15.01.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto - elektrokardiografia pre klinickú prax
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto - fakoemulzifikácia cez malý rez a implantácia foldovateľných a multifokálnych šošoviek
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(22.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika
(24.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(08.01.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(08.01.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti ortoptika a pleoptika - zrusena VA
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
(22.01.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(22.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
(22.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(22.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(22.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria - zrusena VA
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(22.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(22.01.2018 - 02.02.2018)
viac... 
Master of Public Health - 3. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - I. časť
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(15.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(22.01.2018 - 26.01.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0