UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1544  Kontrolný deň v špecializačnom odbore neurológia v štvrtom roku prípravy (25. 1. 2018 - 25. 1. 2018)
viac... 
blind1 2050  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (25. 1. 2018 - 25. 1. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0