Ponuka pohybových aktivít pre študentov SZU – fakulty v Bratislave

V akademickom roku 2022/2023 ponúka SZU svojim študentom aj mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU.


V zimnom semestri od 1.10. -2.12.2022:

 1. VŠ liga v plávaní
  Bližšie informácie, propozície ako aj termíny VŠ ligy nájdete tu:
  http://saus.sk/web/page/render/slug/plavanie-sport/l/sk

  Ak máte záujem reprezentovať SZU v plávaní, prihláste sa u Mgr. Dušana Holasa, PhD. (dusan.holas@szu.sk)

 2. SM systém
  Cvičenie metódou SM systém bude prebiehať v telocvični SZU (suterén) každý štvrtok 17.10-18.10. Kapacita je obmedzená na 10 študentov. Je potrebné sa vopred prihlásiť vždy najneskôr v stredu do 16.00 u Mgr. Lucii Slobodovej, PhD. (lucia.slobodova@szu.sk)

 3. Loptové hry
  Každý piatok 14.00-15.00 je k dispozícii telocvičňa na ZŠI Hrdličkovej (susediaca so SZU) s možnosťou zahrať si volejbal, basketbal alebo mini futbal. V prípade záujmu je potrebné sa vopred prihlásiť vždy najneskôr v stredu do 16.00 u PaedDr. Veroniky Tirpákovej, PhD. (veronika.tirpakova@szu.sk). Podmienkou sú minimálne 4 študenti.