Plán pohybových a športových  aktivít  na Fakulte zdravotníctva SZU
so sídlom v Banskej Bystrici
zimný semester
2022/23


 

Zabezpečuje: Katedra spoločných disciplín
Vysokoškolský učiteľ Mgr. Martin Hrubala

        
   

  1. Pondelok 12. 00 – 16. 00 – Loptové hry – telocvičňa  FZ SZU v Banskej Bystrici (prebieha každý pondelok v priebehu semestra)
  2. Výstup na Krížnu – október 2022 – určené všetkým študentom fakulty

  3. Via ferraty na Skalke v Kremnických vrchoch – október 2022

  4. Lezecká stena – november 2022

  5. Volejbalový turnaj FZ SZU v Banskej Bystrici o pohár dekanky fakulty – december 2022

  6. Bežecké lyžovanie na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici – január 2023

Presné termíny a organizačné pokyny budú priebežne zverejnené na webovom sídle fakulty: https://fzszu.sk

A na webovom sídle katedry spoločných disciplín FZ SZU v Banskej Bystrici: https://fzszu.sk/katedry/katedra-spolocnych-disciplin/