SkladOddelenie zabezpečuje prijímanie a kontrolu tovaru a materiálu na sklad, jeho kontrolu, evidenciu a zabezpečuje distribúciu na pracoviská univerzity.

 

Ľubomír Jelínek
Milena Rothbauerová

č. dv.: B-S023
tel.: +421 2 59 370 190
mobil: +421 940 643 824