PodateľňaPríjem a spracovanie korešpondencie

 

Vedúca podateľne:

Jana Melounková

+421 2 59370 157
jana.melounkova@szu.sk