Oddelenie verejného obstarávania


 

Oddelenie zabezpečuje procesy verejného obstarávania na tovary, služby, stavebné práce a spracováva požiadavky jednotlivých oddelení. 


JUDr. Lucia Mizerová Janíčková

č. dv.: A2 - 227

tel.: +421 2 59 370 681

 

Mgr. Zuzana Pallová

č. dv.: A2 - 227

tel.: +421 2 59 370 681