Oddelenie informačných technológií


 

OIT zabezpečuje prevádzku a informačných a komunikačných systémov univerzity, ako aj nevyhnutnú spoluprácu pri rastúcich nárokoch na komunikáciu, spracovanie údajov, zavádzanie hardvérových a softvérových inovácií. Má tiež na starosti prevádzku a servis počítačov a počítačovej siete univerzity


Vedúci oddelenia:

Ing.Milan Jankovič

č. dv. B-600

tel.: +421 2 59370 970 

pracovisko Bratislava:

 

Miroslav Lipovský 

č. dv. B-602

tel.: +421 2 59370 976

  

Pavol Jelínek

č. dv. B-604

tel.: +421 2 59370 977

 

Mgr. Martin Kostka

č. dv. B-606

tel.: +421 2 59370 979

 

Ohlasovanie porúch: servis.it@szu.sk


 

 

 

pracovisko Banská Bystrica:

 

Radoslav Suchár

tel.: +421 48 32480 13

 

Ing. Ivan Širka

tel.: +421 48 32480 34 

 

Bc. Martin Hríbik

tel.: +421 48 32480 54