Materiálno-technické zabezpečenieOddelenie zabezpečuje spracovávanie objednávok na tovary, služby, stavebné práce a evidenciu došlých faktúr a dodacích listov.

 

Katarína Berenčíková

č. dv.: B3 - 603
tel.: +421 2 59 370 949

 

Iveta Poliaková

č. dv.: B3 - 603
tel.: +421 2 59 370 952