Odbor hospodárskej správyOddelenie zabezpečuje údržbu a opravu, upratovanie  priestorov SZU.

Vedúci oddelenia:

 

Milan Poláček

+421 2 59470 940
milan.polacek@szu.sk

 

Údržba:

+421 2 59470 942