Ekonomický úsekOddelenie ekonomiky a financovania zabezpečuje oblasť účtovníctva,
financovania, rozpočtu, výkazníctva univerzity.

 

Vedúca oddelenia:

 

PhDr. Mária Vizváryová

č. dv. :A 230   
tel.: +421 2 59370688
maria.vizvaryova@szu.sk

 

Ing. Alena Cintulová

štátna pokladnica   
Č. dv.: A 231
+421 2 59370685
alena.cintulova@szu.sk

 

Lýdia Klanduchová

učtáreň hlavná činnosť
Č. dv.: A 231
+421 2 59370685   
lydia.klanduchova@szu.sk

 

Mgr. Pavla Hrušecká

učtáreň hlavná činnosť
Č. dv.: A 229
+421 2 59370658   
pavla.hrusecka@szu.sk

 

Jana Janíková   

učtáreň hlavná činnosť
Č. dv.: A 229
+421 2 59370658   
jana.janikova@szu.sk

 

Marie Režňáková   

učtáreň podnikateľská činnosť DPH   
Č. dv.: A 226
marie.reznakova@szu.sk

 

Gabriela Machanová

učtáreň podnikateľská činnosť DPH
Č. dv.: A 226
+421 2 59370686   
gabriela.machanova@szu.sk

 

Beata Jurčovičová   

učtáreň, majetok, pracovné cesty       
Č. dv.: A 226
+421 2 59370686
beata.jurcovicova@szu.sk

 

Lucia Nemcová   

mzdová učtáreň           
Č. dv.: A 225
+421 2 59370657
lucia.nemcova@szu.sk

 

Ing. Katarína Kniezova

mzdová učtáreň           
Č. dv.: A 225
+421 2 59370657
katarína.kniezova@szu.sk

 

Laura Bertóková   

pokladňa hlavná činnosť       
Č. dv.: A 121
+421 2 59370661
laura.bertokova@szu.sk