arrow
Text:
Number of items: 516, Page: 3 of 11, Navigate: |<   <<   >>   >|

MenoKontaktFakulta
FOŠNÁROVÁ Daniela
02 59370 668
FRČOVÁ Beáta
, doc. PhDr.,PhD., MPH
048 32480 23FZ
FRIEBERTOVÁ Magdaléna
02 59370 661
FRIŠLOVIČOVÁ Mária
02 59370 668
FROLKOVIČOVÁ Alexandra
, MUDr.
02 59370 134
FULOP Marko
, Ing.,CSc.
02 59370 218
FULOP Marko
, Ing.,CSc.
02 59370 528
GAJDOŠ Martin
, doc. MUDr.,CSc.
02 59370 250
GAJDOŠ Martin
, doc. MUDr.,CSc.
02 59370 630
GAJDOŠOVÁ Andrea
02 59370 816
GALÁDOVÁ Irena
, Ing.,MBA
048 32480 40FZ
GAŠPAROVÁ Zdeňka
02 59370 464
GAŠPAROVIČ Juraj
, Mgr.,PhD.
02 59370 885
GAVAĽOVÁ Kristína
02 59370 241
GAZDÍKOVÁ Katarína
, doc. MUDr.,CSc.
02 59370 621FOaZOŠ
GEBEOVÁ Klára
, Mgr.
02 59370 749
GEMEINEROVÁ Marta
02 59370 653
GENŠOR František
, Mgr.
048 32480 38FZ
GLASA Jozef
, doc. MUDr.,CSc.
02 59370 745
GLASA Jozef
, doc. MUDr.,CSc.
02 59370 769
GMITTEROVÁ Karin
, MUDr.,PhD.
02 59370 848
GOMBOS Štefan
02 59370 942
GRANCOVÁ Henrieta
02 59370 524
GROMADOVÁ Barbora
, Ing.
048 32480 41FZ
GURÍN Daniel
, PhDr.
048 32480 37FZ
GUTTOVÁ Adela
02 59370 361
HÁBEKOVÁ Monika
, RNDr.,PhD.
02 59370 382
HALADOVÁ Eva
, MUDr.,CSc., MPH
02 59370 570
Hancková Terézia
02 59370 878LF
HANESOVÁ Tatjana
, MUDr.
02 59370 876
HANICOVÁ Denisa
, BC.
02 59370 134
HAPLOVÁ Beáta
02 59370 824
HASOŇOVÁ Ľubica
02 59370 792
HATALA Robert
, prof. MUDr.,CSc.
02 59370 354
HAUSKRECHTOVÁ Ivana
02 59370 895
HAVLOVÁ Anna
02 59370 164
HAVLOVÁ Jana
, Mgr.
02 59370 879
HEGYI Ladislav
, prof. MUDr.,DrSc.
02 59370 574
HEGYI Ladislav
, prof. MUDr.,DrSc.
02 59370 576
HENČEKOVÁ Danica
, MUDr.,PhD.
02 59370 569
HERIANOVÁ Anna
, Mgr.,PhD.
02 59370 468
HINŠT Jaroslav
, doc. MUDr.,CSc., mim. prof.
02 59370 269
HINŠT Jaroslav
, doc. MUDr.,CSc., mim. prof.
02 59370 270
HLADÍKOVÁ Jaroslava
02 59370 657
HLATKÁ Táňa
, Ing.
02 59370 248
HLAVA GRÉČOVÁ Mária
, PaedDr.
048 32480 30FZ
HLAVENKOVÁ Mária
02 59370 881
HOCHMANOVÁ Jarmila
02 59370 668
HOJNOŠ Ladislav
02 59370 978
HOLIČOVÁ Antónia
, Mgr.
02 59370 572
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 16.09.2019