arrow
Text:
Number of items: 516, Page: 10 of 11, Navigate: |<   <<   >>   >|

MenoKontaktFakulta
ŠTENCLOVÁ Ľubomíra
, PhDr.
02 59370 182
ŠTEPIANSKA Angela
02 59370 658
STIERANKOVÁ Silvia
, Mgr.
0917496405
ŠTÍPALOVÁ Darina
, Mgr.
02 59370 836
STRAČINOVÁ Alica
02 59370 773
STRAKA Michal
, MUDr.
02 59370 851LF
Straka Michal
, MUDr.,PhD.
02 59370 166LF
STRAPEK Jaroslav
02 59370 192
SUCHÁNKOVÁ Milica
, MUDr.,CSc.
02 59370 230
SUCHÁR Radoslav
048 32480 13FZ
SUCHÁROVÁ Mária
048 32480 51FZ
ŠUPÍNOVÁ, Mária
, PhDr.,PhD.
048 32480 29FZ
ŠUSTROVÁ Márka
, Prof.MUDr.,CSc.
02 59370 437
ŠUSTROVÁ Mária
, doc. MUDr.,CSc., mim. prof.
02 59370 445
ŠVEC Juraj
, prof. MUDr. ,DrSc.
02 59370 275
ŠVOLÍKOVÁ Oľga
, Ing.
02 59370 226
SÝKORA Juraj
, doc. PharmDr.,CSc.
02 59370 896
SÝKOROVÁ Danka
, Ing.
02 59370 230
SZABOVÁ Elena
, RNDr.,CSc.
02 59370 324
SZATMÁRY Zoltán
, RNDr.,PhD.
02 59370 527
SZOKOLAYOVÁ Jana
, MUDr.
02 59370 394
SZUCSOVÁ Silvia
, doc. RNDr.,CSc., mim. prof.
02 59370 193
TAKÁČOVÁ Mária
, RNDr.,PhD.
02 59370 133
TAROVÁ Eva
02 59370 792
TEREKOVÁ Viera
, PhDr.,PhD.
02 59370 841
TEREŠTÍK Peter
02 59370 120
TEREŠTÍKOVÁ Mária
02 59370 120
TICHÝ Juraj
, Bc.
02 59370 330
TIHÁNYI Juraj
, Mgr.
02 59370 577
TIRPÁKOVÁ Jana
, Mgr.
02 59370 444
TIRPÁKOVÁ Veronika
, PaeDr.
02 59370 279LF
TOMAN Milan
, Mgr.
02 59370 333
TOMANOVÁ Marta
02 59370 657
TOMKOVÁ Ivana
, doc. PhDr.,PhD., MPH
02 59370 472
TOMKOVÁ Šárka
, PhDr. Mgr.
048 32480 53FZ
TOPOŠOVÁ Mária
02 59370 744
TÓTH Karol
, prof. JUDr.,PhD.
02 59370 173
TRNOVEC Tomáš
, prof. MUDr.,DrSc.
02 59370 225
TRTÁLOVÁ Margita
02 59370 723
TRUPLOVÁ Eva
, RNDr.,CSc.
02 59370 387
TRÚSIKOVÁ Anna
02 59370 365
TULINSKÁ Jana
, MUDr.,PhD.
02 59370 244
TUŠKOVÁ Anna
02 59370 866
UHNÁKOVÁ Iveta
, Ing.,PhD.
02 59370 247
URSÍNYOVÁ Monika
, Ing.,CSc.
02 59370 246
VAJCÍKOVÁ Dana
02 59370 842
VALACHOVIČOVÁ Martina
, RNDr.,PhD.
02 59370 721
VALENTOVÁ Mária
02 59370 349
VALKOVÁ Slávka
048 32480 15FZ
VARGA Ivan
, RNDr.,PhD.
02 59370 281
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.09.2019