arrow
Text:
Number of items: 516, Page: 2 of 11, Navigate: |<   <<   >>   >|

MenoKontaktFakulta
BRUKKEROVÁ Darina
, doc. PhDr.,PhD., MPH
02 59370 174
BUBELÍNYOVÁ Stanislava
, Mgr.
02 59370 580
BUDOVÁ Božena
02 59370 791
BUJDÁK Peter
, doc. MUDr.,CSc., mim. prof.
02 59370 269
BUOCIKOVÁ Verona
, Mgr.
02 59370 158
BURCÁKOVÁ Jana
, Mgr.
02 59370 883
BUTOROVÁ Anna
, PhDr.
048 32480 28FZ
CABANEKOVÁ Helena
, RNDr.,PhD.
02 59370 446
CABANEKOVÁ Helena
, RNDr.,PhD.
02 59370 447
CAGÁŇ Milan
, Ing.,MPH
02 59370 650
ČAPKOVÁ Danica
02 59370 465
ČEPCOVÁ Darina
02 59370 346
ČERNÁ Silvia
, RNDr.,CSc.
02 59370 646
ČERNUŠKOVÁ Lucia
, PharmDr.,CSc.
02 59370 194
CHMELÁROVÁ Eva
, PhDr.
02 59370 459
CHOMO Dušan
02 59370 123
CHOVANCOVÁ Jana
, Ing.,CSc.
02 59370 232
CHRENKOVÁ Eva
02 59370 125
CHREŇOVÁ Silvia
, RNDr.
02 59370 522
CÍBIKOVÁ Jana
, Bc.
02 59370 128
CICKOVÁ Eva
02 59370 679
ČIKELOVÁ Eva
, Ing. Mgr.
02 59370 838
ČIKELOVÁ Eva
, Ing. Mgr.
02 59370 839
CINTULOVÁ Alena
, Ing.
02 59370 685
CINTULOVÁ Zuzana
02 59370 727
ČIŽNÁR Ivan
, prof. Ing.,DrSc.
02 59370 827
ČONKA Kamil
, Ing.
02 59370 232
CSERIOVÁ Kristína
, Mgr.
02 59370 462
ČURGALY Peter
, Ing.
02 59370 277
DANIŠ Dušan
, doc. MUDr.,CSc.
02 59370 339
DERKOVÁ Ľubica
02 59370 549
DIANIŠKOVÁ Simona
, MUDr.,PhD., MPH
02 59370 289LF
DLUHOLUCKÝ Svetozár
, prof. MUDr.,Csc.
048 32480 22FZ
DÖMÖTOROVÁ Milena
, Ing.,PhD.
02 59370 232
DROBNÁ Beata
, Ing.,CSc.
02 59370 235
DUCHOŇOVÁ Adriana
02 59370 679
DURAJOVÁ Silvia
02 59370 559
DUŠINSKÁ Mária
, RNDr.,CSc.
02 59370 347
DVORSKÁ Mária
02 59370 463
DŽUPINKOVÁ Zuzana
, Mgr.
02 59370 826
EGNEROVÁ Anna
, doc. MUDr.,CSc., mim. prof.
02 59370 571
ERDELSKÝ Ivan
, doc. MUDr.,CSc., mim. prof.
02 59370 851
ERDELSKÝ Ivan
, doc. MUDr.,CSc., mim. prof.
02 59370 852
FABIŠÍKOVÁ Anna
, Mgr.
02 59370 235
FANČOVÁ Jana
02 59370 684
FARKAŠOVÁ Dana
, prof. PhDr.,CSc.
02 59370 274
FEDELEŠOVÁ Viera
, MUDr.,CSc.
02 59370 627
FEIKOVÁ Soňa
, Mgr.
048 32480 55FZ
FERANCOVÁ Helena
02 59370 143
FILOVÁ Alžbeta
02 59370 457
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.09.2019