Rozhodnutie dekanky




Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

sa rozhodla

 

prijať do 1. ročníka v akademickom roku 2020/2021


na bakalárske štúdium v študijnom programe


rádiologická technika, denná forma štúdia

 

uchádzačov

s počtom bodov 89-78 (vrátane)