Rozhodnutie dekana
Dekan Lekárskej fakulty

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

sa rozhodol

 

prijať do 1. ročníka v akademickom roku 2020/2021


na doktorské štúdium v študijnom programe


zubné lekárstvo, denná forma štúdia

 

uchádzačov

s počtom bodov 640-637 (vrátane)