Rozhodnutie dekanky
Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

sa rozhodla

 

prijať do 1. ročníka v akademickom roku 2020/2021


na bakalárske štúdium v študijnom programe


dentálna hygiena, externá forma štúdia

 

uchádzačov

s počtom bodov 90 (vrátane)