Uchádzači, ktorí splnili základné podmienky prijatia na štúdium v zmysle § 56, ods. 1, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení a doplnení neskorších predpisov, budú prijatí na štúdium bez prijímacích pohovorov.