Stabilizačné pôžičkyO stabilizačnú pôžičku môže požiadať:

  1. študent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a

  2. absolvent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorý štúdium absolvoval alebo absolvuje v akademickom roku 2018/2019.

Informácie týkajúce sa stabilizačných pôžičiek sú zverejnené na stránke www.stabilizacnepozicky.sk. Podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek sú uvedené v „Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku“.