INFORMÁCIA O PRIEBEHU DOPLŇUJÚCEJ SKÚŠKY
 

Termín konania: 25.3.2019 – 28.3.2019
písomná skúška formou testu  - 25.3.2019

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Lekárska fakulta, Limbová 12-14, Bratislava 833 03. Poslucháreň  B 001,
 
Test v odbore všeobecný lekár bude pozostávať z:

 • 20 otázok z internej medicíny
 • 20 otázok z chirurgie
 • 20 otázok z pediatrie
 • 20 otázok z gynekológie a pôrodníctva
 • 20 otázok z organizácie zdravotníctva

Test v odbore zubný lekár bude pozostávať z:

 • 15 otázok z vnútorného lekárstva
 • 15 otázok z chirurgie
 • 50 otázok zo zubného lekárstva (z konzervačného zubného lekárstva, detského zubného lekárstva parodotológie a orálnej medicíny, z ortopedického zubného lekárstva, maxilofaciálnej chirurgie a dentoalveolárnej chirurgie).
 • 20 otázok z organizácie zdravotníctva

Po úspešnom absolvovaní testu (minimum 70 % správne zodpovedaných otázok) bude nasledovať teoretická časť skúšky pred komisiou.

 1. Pre všeobecných lekárov budú otázky zo štátnicových predmetov (chirurgia, vnútorné lekárstvo, pediatria, gynekológia).

 2. Pre zubných lekárov sa bude skúška skladať:
  • z časti praktickej  (25.3.2019 popoludní)

   Praktická časť: preparácia kazovej dutiny, protetické brúsenie zuba, popis RTG, záznam do zdravotnej dokumentácie.
  • z časti teoretickej: štátnicové otázky z chirurgie a vnútorného lekárstva,  terapeutického zubného lekárstva, detského zubného lekárstva parodotológie a orálnej medicíny, z ortopedického zubného lekárstva, maxilofaciálnej chirurgie a dentoalveolárnej chirurgie.

   Teoretické skúšky budú prebiehať 26., 27., 28. 3.2019 (podľa počtu študentov, ktorí úspešne napísali test. Presný počet úspešných uchádzačov, ktorí budú pokračovať v teoretickej časti skúšky bude známy  25.3.2019 okolo obeda).