AKTUÁLNE VÝZVYNa základe informácií od Národného kontaktného bodu pre pre oblasti Európa v meniacom sa svete/ Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť si Vás dovoľujeme informovať, že SZU bola oslovená na spoluprácu so zahraničnými inštitúciami v rôznych oblastiach. Aktuálne má Centrum podpory projektov k dispozícii profily organizácií, ktoré majú záujem o zapojenie sa do realizácie projektov v aktuálne otvorených výzvach SwafS - Science with and for Society 2020. A to sú:

Ďalšie ponuky na partnerstvo nájdete na tejto linke -  here.

 

V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť  sa niektorého zahraničného projektu, prípadne oboznámiť sa s profilmi týchto organizácií, prosím, kontaktujte nás.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.01.2020