VYRADENIE ZO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA, CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI a „SUBŠPECIALIZAČNÉHO“ ODBORU


 

Zodpovedný referent – Mária Matušková,  tel. +421 2 59370 455, email: maria.matuskova@szu.sk.

Doklady potrebné k vyradeniu: