PRIEBEH ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA A CERTIFIKAČNEJ PRÍPRAVYPresnú dĺžku špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy určujú minimálne štandardy pre jednotlivé odbory.

Podrobné informácie o priebehu štúdia poskytuje vedúci príslušného pedagogického útvaru,  s ktorým sa treba ihneď po zaradení do špecializačného/certifikačního odboru kontaktovať
Súčasťou ďalšieho vzdelávania sú aj aktivity uvedené v minimálnych štandardoch a krátkodobé (1-2 dni) školiace miesta (ŠM) – tzv. kontrolné dni v každom roku štúdia.
Tlačivo – prihláška na vzdelávaciu aktivitu