KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

Osobnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.

(*1938, †2014)

 

životopis

 

  prof. MUDr. Stanislav ČÁRSKY, DrSc.
(*1942, †1999)

životopis
  prof. MUDr. Ján ČERNÝ, DrSc.
(*1925, †2000)

životopis
 

prof. MUDr. Juraj ČERVENKA CSc.

(*1918, †2001)

 

životopis

 

prof. MUDr. Dionýz DIEŠKA, DrSc.
(*1914, †2006)

životopis

 

prof. MUDr. Ernest DLHOŠ, DrSc.
(*1910, †1994)

životopis

 

prof. MUDr. Andrej GETLÍK, CSc.
(*1916, †1990)

životopis

  prof. MUDr. Imrich HATIAR, CSc.
(*1927, †1997)

životopis
  RNDr., PhMr. Oľga HORÁKOVÁ, CSc.
(*1923, †2005)

životopis

prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, DrSc.

(*1917, †2005)

 

životopis

  prof. MUDr. Július HRÚZIK, CSc.
(*1921, †2009)

životopis
prof. MUDr. Alojz Ján CHURA
(*1899, †1979)

životopis

prof. MUDr. Viliam IZAKOVIČ, CSc.
(*1925, †1986)

životopis

 

  doc. MUDr. Tomáš KADLIC
(*1913, †2000)

životopis
  prof. MUDr. Arnošt LÁNYI, DrSc.          
(*1914, †2005)

životopis
  doc. RNDr. PhMr. Milan LEHKÝ, CSc.
(*1925)

životopis
  prof. MUDr. Ján LEŽOVIČ, DrSc.
(*1920, †2013)

životopis

doc. MUDr. Štefan LITOMERICKÝ, CSc.
(*1927)

životopis

 

  prof. MUDr. Emil MAKOVICKÝ
(*1910, †2002)

životopis
  MUDr. Ján MARIANYI
(*1917, †2003)

životopis
  prof. MUDr. Teofil Rudolf NIEDERLAND, DrSc.
(*1915, †2003)

životopis
  prof. MUDr. Ivan ŠIMKOVIC, DrSc. 
(*1919, †2007)

životopis
  prof. MUDr. Pavol ŠTEINER, DrSc.
(*1908, †1969)

životopis
 

prof. MUDr. Karol VIRSÍK, DrSc.
(*1915, †2009)

životopis

 

  doc. DrPh. PhMr. Jarmila ZEMANOVÁ – ŠIMALJAKOVÁ, CSc.
(*1922, †2006)

životopis

 

  profesor MUDr. Vladimír ZVARA, DrSc.
(*1924, †2012 )

životopis

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023