Úspešná reprezentácia SZU na medzinárodnej súťaži “Rallye Rejvíz 2015“

 

Súťaže sa zúčastnili profesionálne posádky nielen z Čiech a Slovenska, ale aj Gréci, Maďari, posádky z Nového Zélandu, USA, Kanady, Poľska, Estónska, Slovinska, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Japonska, Litvy, Turecka, Veľkej Británie a Turecka. Kategórie boli rozdelené na medzinárodné a národné posádky a tie sa ďalej delili na RLP a RZP resp. Paramedics a Physicians. Spolu bolo prihlásených 108 súťažných posádok.


Slovenskú zdravotnícku univerzitu reprezentovali 4 posádky, ktoré súťažili v 2 rôznych kategóriách.

V kategórii MUC. RR súťažilo celkovo 18 posádok z ôsmich LF z ČR, SR a Poľska – Praha, Plzeň, Brno, Olomouc, Bratislava, Martin, Košice, Krakow. Súťažilo o 6 posádok viac ako pred rokom a naše umiestnenie je cenné, pretože sme ďaleko najmenšia LF zo všetkých ostatných. V tejto kategórii nás reprezentovali 2 posádky:

  • SZU Bratislava 1. v zložení Pavol Irecký (LF, 5. ročník), Lucia Szpeváková (LF, 6. ročník) a Peter Porubský (6. ročník) V kategórii MUC. RR skončili na 2. mieste
  • SZU Bratislava 2. s Monikou Adameovou (LF, 4. ročník), Dušanom Pastorekom (LF, 4. ročník) a Igorom Luljákom (Urgentná zdravotná strostlivosť, 3. ročník).

V národnej kategórii RZP a Zlaté sluchátko súťažilo celkovo 27 posádok, našu univerzitu reprezentovali 2 posádky:

  • SZU Bratislava v zložení Dr. Alena Dudeková (vedúca odboru Urgentná zdravotná starostlivosť), Ján Dobiáš (LF, 1. ročník) a Dalibor Pavlík (Operátor, Krajské operačné stredisko). SZU Bratislava získala krásne 4. miesto a náš operátor sa umiestnil na 3. mieste. Historicky je to najlepšie umiestnenie na danej súťaži pre SZU.
  • SZU Mix s Martinou Moťovskou (UZS 2.ročník), Lenkou Crchovou (UZS 2.ročník) a Jozefom Kadlečíkom (LF, 1. ročník). SZU MIX bola jediná študentská posádka pri ostatných profesionáloch s niekoľkoročnou praxou – pri dvoch situáciách bola SZU MIX najlepšia s najväčším počtom bodov.

SZU reprezentovali aj pedagógovia: MUDr. Táňa Bulíková, PhD. ako hlavná rozhodkyňa súťaže MUC RR a doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. ako hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Physician a Paramedic.


Srdečná vďaka vedeniu Slovenskej zdravotníckej univerzity za finančnú pomoc a podporu!