Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
Ružinovská 6
Bratislava 29
826 06

Vedúci pedagogického útvaru

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

tel.: +421 2 48 234 779

tel.: +421 2 59 370 585

e-mail: peter.kristufek@szu.sk

Odborní asistenti

 • MUDr. Mária Černá, CSc.
  tel.: +421 2 48 234 748
  tel.: +421 2 48 234 860
 • MUDr. Štefan Laššán, PhD.
  tel.: +421 2 48 234 748,
  tel.: +421 2 48 234 858,
  tel.: +421 2 48 234 792

Odborná inštruktorka

Dagmar Poláková

tel.: +421 2 48234 767

e-mail.: dagmar.polakova@szu.sk

Spolupracovníci

 • doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
 • doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc
 • MUDr. Marta Hájková, CSc. MPH
 • MUDr. Zuzana Klimentová, PhD.

Vážené kolegyne, kolegovia,

vítame Vás na webovej stránke Kliniky pneumológie, ftizeológie LF SZU, kde Vás budeme informovať o možnostiach, podmienkach a spôsobe postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore „Pneumológia a ftizeológia“.

Ponúkame Vám komplexný prehľad štúdijných a informatívných materiálov z ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie o dĺžke, spôsobe, forme a podmienkach ku špecializačnej skúške a o požiadavkách na špecializačnú prácu. Zároveň Vám ponúkame plán aktivít ďalšieho vzdelávania, kde získate informácie o termínoch, mieste konania a spôsobe ukončenia vzdelávacích aktivít s hodnotou získaných kreditov. Na našej stránke nájdete okruh otázok (SYLABY) ku špecializačnej skúške v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia.

Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu.

 

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc .
vedúci pedagogického útvaru


Dokumenty:

 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania
 2. Sylaby zo špecializačného odboru PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
 3. Prihláška na vzdelávaciu aktivitu
 4. Prihláška na skúšku
 5. Minimálne štandardy v špec. odbore Pneumológia a ftizeológia
 6. Organizačné pokyny pre zaradených do špecializačnej prípravy v špecializačnom
  odbore Pneumológia a ftizeológia
 7. Záznamník
 8. Žiadosť o zaradenie do špecializačného odboru
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020