Katedra plastickej chirurgie LF SZU
Ružinovská 6
Bratislava
826 06

Tel: 02/48234867

Fax: 02/48234897

Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc

MUDr. Drahomír Palenčár, PhD

Vilma Porubská

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020