Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ
Klenová 1
Bratislava

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

tel.: +421 2 59 378 775

e-mail: juraj.pechan@nou.sk


Sekretarát kliniky:

Ivana Šindelářová

nie je zamestnancom SZU

tel.: +421 2 59 378 775

e-mail: ivana.sindelarova@nou.sk

Zástupca prednostu:

doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

tel.: +421 2 59 378 626

e-mail: daniel.pindak@nou.sk

 

Odborní asistenti:

 • MUDr. Ivan Sedlák, PhD. MPH
  tel.: +421 2 59 378 624
  e-mail: ivan.sedlak@nou.sk

 • MUDr. Michal Bernadič, PhD.
  tel.: +421 2 59 378 624
  e-mail: michal.bernadic@nou.sk

 • MUDr. Robert Duchoň, PhD.
  tel.: +421 2 59 378 121
  e-mail: robert.duchon@nou.sk

Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ je najvyšším onkochirurgickým pracoviskom v SR, slúži ako referenčné centrum pre riešenie zložitých onkochirurgických prípadov pre celú SR. Overuje nové liečebné postupy a zavádza ich do praxe, v rámci multimodálneho prístupu spolupracuje s ostatnými odbormi.. Klinika chirurgickej onkológie ( KCHO) plní funkciu konzultačného pracoviska v oblasti diagnostiky a onkochirurgickej liečby zhubných nádorov pre zdravotnícke zariadenia SR. Realizuje operačné výkony podľa najnovších poznatkov vedy v chirurgickej liečbe zhubných nádorov, nezhubných nádorov a prekanceróz. Okrem zdravotnej starostlivosti slúži ako metodicko výučbová základňa SZU pre pregraduálne i postgraduálne štúdium v odbore Chirurgia. KCHO je akreditované školiace pracovisko v špecializačnom odbore Onkológia v chirurgii a certifikovanej pracovnej činnosti Chirurgia prsníka.

 

Prílohy:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020